Jouw zaak – jouw toekomst

Retailer, waar lig jij wakker van?

 

Blijf aangehaakt bij de nieuwe tijd en benut de kansen die er zijn

  Praktisch

   Inhoudelijk

   Verrassend

JOUW ZAAK –  JOUW TOEKOMST


MKB Noord en de provincie Groningen willen retailers in de provincie vooruit helpen. Dit doen we door een ondernemerschapsprogramma te ontwikkelen op basis van jouw wensen. Jij als ondernemer hebt zelf de keuze met welk aspect van ondernemerschap je aan de slag wil. Hierop wordt het programma aanbod afgestemd. 

Waarom?

Hoe zorg je er voor dat de klant bij jou blijft komen? En dat hij je over tien jaar nog weet te vinden? Kortom, hoe blijf je aangehaakt bij de nieuwe tijd en weet je kansen te benutten?

Wat en voor wie?

JOUW ZAAK – JOUW TOEKOMST is een ondernemerschapsprogramma speciaal voor retailers in de provincie Groningen die aangehaakt blijven bij nieuwe ontwikkelingen. Het is een praktisch programma waarin je zelf kiest waarmee je aan de slag wilt. Naast individuele ondernemers nodigen we ook winkeliers- en ondernemersverenigingen uit om deel te nemen aan dit programma.

Direct aan de slag

Wij heten je van harte welkom om deel te nemen aan het programma. In de afgelopen periode hebben we acht bijeenkomsten georganiseerd in de provincie. Met deze bijeenkomsten hebben we retailers willen enthousiasmeren om aan de slag te gaan én opgehaald met welke thema’s ondernemers aan de slag willen.

Uit de bijeenkomsten bleek dat er veel behoefte is aan programma’s gericht op klantbeleving, inspelen op de behoeftes van je klant én de kansen van online (en online marketing) ter versterking van je eigen zaak. Deze thema’s komen dan ook terug in het maatwerkprogramma. Daarnaast zijn er genoeg andere mogelijkheden om te werlen aan je zaak. Bekijk het maatwerkprogramma. 

Collectief aan de slag! 

Samen sta je sterk, dat was de heersende opvatting tijdens de startbijeenkomsten. Wil je samen met andere ondernemers in jouw winkelgebied aan de slag om het gebied aantrekkelijk te houden? Samenwerken aan de promotie en marketing? Of werken aan de professionalisering van je ondernemersvereniging? Gezamenlijk een visie vormen? In veel plaatsen wordt er al volop samengewerkt, in andere plaatsen kan dit beter. Laat ons weten waar jullie specifieke behoefte ligt en we bekijken samen met je vereniging welke mogelijkheden er zijn! 

 

Z

Speciaal voor retailers en ondernemersverenigingen in Groningen

Z

Toekomstbestendig

Z

Direct toepasbaar

Het Maatwerkprogramma

Het programma wordt uitgebreid en aangepast aan de hand van jouw wensen. Mis je een thema? Heb je specifieke wensen? Neem contact met ons op en we helpen je verder. 

Sturen op cijfers

Inzicht hebben in de gewenste en actuele financiele situatie van jouw bedrijf stelt je in staat gefundeerde beslissingen te nemen. En zo om doelstellingen en ambities te realiseren. 

Of het nu gaat om investeringsbeslissingen, aanpassingen in de bedrijfsvoering, assortimentsaanpassingen of klantanalyse: van cijfers word je wijzer. Vanuit de cijfers analyseer je de belangrijkste bedrijfsactiviteiten en – processen op hun bijdrage aan je winstdoelstelling. 

Ondernemers die hun bedrijf aan- en bijsturen op basis van cijfers en feiten doen het substantieel beter dan anderen. In 3 workshops leer je anders te kijken. Niet op basis van jaarcijfers of andere rapportages die achteraf zijn opgesteld. Maar op toekomstgerichte informatie, het hier en nu. 

 Aan dit onderdeel zijn kosten verbonden.

 

> inschrijven
Zwaar weer?

Het je het gevoel dat je met je rug tegen de muur staat? Staat het water je aan de lippen? Of wil je bijsturen nu het nog kan?

In deze aanpak voert een expert (uiteraard volstrekt vertrouwelijk) een financiële scan uit van je zaak. Aan de hand van een analyse van de jaarcijfers en een persoonlijk gesprek bespreek je met een adviseur strategische acties die ondernemen kunnen worden om het rendement te verbeteren. Daarbij wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met je individuele omstandigheden en wensen. Afhankelijk van de uitkomsten van de scan en het advies kan een vervolgtraject worden afgesproken.

De kosten voor de persoonlijke financiele scan bedragen totaal €2400,- excl. BTW. Als u deel neemt via het maatwerkprogramma ontvangt u een korting en betaald u €1600,- excl. BTW.

> inschrijven
Personeel - Van contracten en kosten tot ziekte en ontslag

Hoe zorg je ervoor dat de arbeidscontracten die je hebt afgesloten geen strop worden? Wat zijn eigenlijk de echte kosten van die (nieuwe) medewerker? Welke verplichtingen heb je voor een zieke medewerker? En hoe ga je om met een eventueel ontslag van je medewerker?
Deze avond gaan we aan de slag met alles wat jou bezig houdt op het gebied van personeel. In een kleine groep geven we jou praktische tips en tools, maar we nodigen jou ook uit om eigen cases aan te dragen. Samen bekijken we waar jou als ondernemer tegen aan loopt en hoe we van elkaar kunnen leren.

Aan vervolgstappen zijn kosten verbonden. Kosten zijn afhankelijk van gemaakte keuzes. 

> inschrijven
Troonopvolgers

Heeft u een bedrijf waarvan u overweegt om deze binnen een periode van vijf jaren te verkopen?

Een succesvol verkoopproces valt en staat bij een goede waardering van uw bedrijf. Deze waardering hangt mede af van het soort koper. Bij een strategische overnamekandidaat ligt de waardering veelal hoger dan in het geval van een familielid of medewerker de onderneming overneemt. Binnen het “troonopvolgers” traject worden gezamenlijk met onze expert de verschillende aspecten rondom bedrijfsoverdracht belicht zoals waardering van de onderneming, sourcing van de overnamepartij, opstellen verkoopmemorandum, fiscale aspecten zoals de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. 

In een vertrouwelijk adviesgesprek worden uw wensen en de mogelijkheden in kaart gebracht. Afhankelijk van de uitkomsten van dit gesprek kan een vervolgtraject in gang worden gezet.

Aan dit programma  zijn kosten verbonden. Meer informatie volgt snel.

> inschrijven
Online Marketing

Wordt 2019 het jaar om jouw business te laten groeien? Welke rol kan jouw website of webshop hierin vervullen? Heb je überhaupt een website nodig? Zo ja, dan heb je ook bezoekers nodig die kopen of iets aanvragen. Hoe zorg je hier nu voor?

Hoe je dit voor elkaar kunt krijgen en welke middelen je het beste kunt inzetten, leer je tijdens deze workshop. Onder andere Google, Facebook en LinkedIn passeren de revu.

Deelname aan de eerste workshop is gratis.

Aan vervolgstappen zijn kosten verbonden. Kosten zijn afhankelijk van gemaakte keuzes.

> inschrijven
Ken je Klant

Als ondernemer wil je precies dát weten wat jouw klant vraagt. Of eigenlijk nog net iets meer om zo van je tevreden klant een vast klant te maken. Maar ken je jouw klant daarvoor goed genoeg? Ken jij je klant zo goed dat je al weet wat hij van je wil kopen voordat hij het zelf weet?

Op wie richt jij je en hoe speel je daar zo goed mogelijk op in? Meer informatie over dit onderdeel volgt snel.

> inschrijven

 

Gastvrijheid in jouw zaak

Benieuwd naar hoe de klant gastvrijheid in jouw zaak beleefd? Kies dan nu voor een retailscan gericht op klantgerichtheid en klantbeleving.

Tijdens de scan wordt gelet op o.a. klantgerichtheid van medewerkers, klantverwachtingen overtreffen en benutten van omzet verhogende verkoopkansen. Met alle nieuwe inzichten kun meteen praktisch aan de slag.

            

Dit programma is geschikt voor zowel individuele ondernemers als voor ondernemersverenigingen.

Aan dit onderdeel zijn kosten verbonden. 

> inschrijven
Ondernemer coacht ondernemer

Als ondernemer ben je vaak druk met de dagelijkse gang van zaken. Vraagstukken voor de lange termijn blijven liggen, ook omdat je hierover bij niemand terecht kunt. Herken je dit en wil je graag met een ervaren ondernemer sparren? Dan is Ondernemer Coacht Ondernemer jou op het lijf geschreven!

Aan dit programma zijn kosten verbonden.

Klik hier voor meer informatie.

 

> inschrijven

Schrijf je in voor het maatwerkprogramma

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.